INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


  • Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy budynku Dworca Kolejowego Wałbrzych – Miasto przy ul. Armii Krajowej 26c – rok 2011
  • Koncepcja    przebudowy   i   modernizacji   budynku   zlokalizowanego   w   Łasku  przy   placu 11 Listopada 7 dla potrzeb „Izby Muzealnej Pn. Muzeum Historii Łasku z Punktem Informacji Turystycznej” – rok 2011
  • Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy Dworca Kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. P.O.W. 5 – rok 2010
  • Koncepcja modernizacji i rozbudowy Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi, ul. Kilińskiego 210 – rok 2010
  • Projekt   budowlany   warsztatu   samochodowego   ze   stacją   diagnostyczną   w   Zdziechowie – rok 2005

Przycisk-ost2