OBIEKTY BIUROWO-USŁUGOWO-HANDLOWE

 • Projekt zamienny przebudowy części budynku usługowego dla f-my TOYA, Łódź, Łąkowa 29 – rok 2018
 • Projekt budowlany połączenia dwóch lokali usługowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kostromskiej 53 i 53b w Piotrkowie Trybunalskim  – rok 2018
 • Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy części budynku usługowego dla f-my TOYA, Łódź, ul. Łąkowa 29 – rok 2016
 • Projekt budowlany przebudowy budynków biurowo-magazynowych na budynek usługowo-biurowy dla firmy TOYA, Łódź, ul. Łąkowa 29 – rok 2016
 • Projekt budowlany budowy zadaszenia dziedzińca wraz z przebudową zachodniej ściany budynku magazynowego oraz wymiana wrót zewnętrznych w bramie budynku magazynowego – dla f-my TOYA, Łódź, ul. Łąkowa 29 – rok 2015
 • Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania hal zdjęciowo-magazynowych nr II i III na funkcję widowiskowo-konferencyjną oraz przebudowa korytarza ewakuacyjnego w przyległym budynku biurowo-magazynowym dla firmy TOYA w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 – rok 2015
 • Projekt wykonawczy zespołu budynków usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży do 6000m2 wraz z infrastrukturą techniczną, siecią dróg wewnętrznych i parkingami przy ul. Zgierskiej 207-211 w Łodzi (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2013
 • Koncepcja przebudowy budynku biurowo-usługowego na terenie dawnych Zakładów Ludwika Geyera w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2013
 • Projekt budowlany zespołu budynków usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży do 6000m2 wraz z infrastrukturą techniczną, siecią dróg wewnętrznych i parkingami przy ul. Zgierskiej 207-211 w Łodzi (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2012
 • Projekt budowlany i wykonawczy balkonów dla widzów w budynku hali zdjęciowo – widowiskowej dla firmy TOYA, Łódź, ul. Łąkowa 29 – rok 2012
 • Rozbudowa budynku biurowo-usługowego i technicznego oraz nadbudowa budynku technicznego (na funkcję serwerowni) dla firmy TOYA w  Łodzi przy ul. Łąkowej 29 – rok 2012
 • Projekt  remontu  nawierzchni  przy  hali  widowiskowej  firmy TOYA w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 – rok 2012
 • Projekt    budowlany    zespołu    budynków   usługowo-handlowych  o  powierzchni   sprzedaży do 6000 m2 wraz z infrastrukturą techniczną, siecią dróg wewnętrznych i parkingami  w Łodzi przy ul. Zgierskiej 207-211 (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2012
 • Koncepcja  architektoniczna  restauracji  z pokojami  gościnnymi  w miejscowości Gospodarz, gm. Rzgów – rok 2009
 • Projekt  budowlany  przebudowy i  zmiany  sposobu  użytkowania  lokalu  mieszkalnego na sklep w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z projektem wnętrz, w Łodzi przy ul. A. Struga 58  – rok 2009
 • Projekty wykonawcze  I i II etapu zespołu „TEXTORIAL PARK” – przebudowy dawnego magazynu przędzy z przeznaczeniem na funkcję usługowo-handlową oraz budowy budynków usługowych na terenie zabytkowego zespołu przemysłowego Karola Scheiblera  przy ul. Fabrycznej w Łodzi (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2008
 • Koncepcja    architektoniczna   zespołu   budynków    biurowo-usługowych   przy   Pl.  Wolności w Zduńskiej Woli – rok 2008
 • Projekt budowlany I etapu zespołu „TEXTORIAL PARK” – przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu      użytkowania       budynku      dawnego    magazynu    przędzy    Karola    Scheiblera z przeznaczeniem  na  funkcję  usługowo-handlową  przy  ul.  Fabrycznej  w  Łodzi  (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2007
 • Projekt  budowlany  II  etapu  zespołu  „TEXTORIAL PARK”  –  budowy  budynków   usługowych na terenie zabytkowego zespołu przemysłowego Karola Scheiblera przy ul. Fabrycznej w Łodzi (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2007
 • Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na funkcję serwisowo-administracyjną dla  firmy RADWAG w Psarach przy ul. Nowej – rok 2006
 • Projekt nadbudowy i rozbudowy budynku portierni na funkcję serwisowo-administracyjną i garaże dla firmy RADWAG w Radomiu przy ul. Grudniowej 37/39 – rok 2004
 • Projekt remontu i modernizacji budynku biurowego i produkcyjnego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 241 – rok 2004
 • Koncepcja uporządkowania terenów handlowych przy ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim – rok 2004
 • Koncepcja wolnostojącego budynku oddziału Banku PKO BP S.A. w Warce – rok 2002
 • Projekt      budowlany    modernizacji     i    aranżacji    wnętrz    budynku   PBG   w    Radomiu przy ul. Piłsudskiego 15 (wraz z projektem wnętrz)
 • Projekt budowlany rozbudowy oraz projekt wnętrz budynku Banku PKO w Łęczycy
 • Projekt    budowlany    przebudowy   wraz  z  projektem   aranżacji  wnętrz   Oddziału   PKO  BP w Warszawie przy ul. Bonifacego
 • Projekt     budowlany    modernizacji    i   aranżacji    wnętrz   Oddziału   PKO  BP  w  Radomiu przy ul. Traugutta 33
 • Koncepcja modernizacji filii Banku PBG w Iłży
 • Koncepcja modernizacji filii Banku PBG w Lipsku
 • Koncepcja modernizacji banku PKO w Pabianicach
 • Koncepcja modernizacji banku PKO w Płocku
 • Koncepcja aranżacji wnętrz Banku Spółdzielczego w Polkowicach
 • Projekt budowlany punktu TP SA – Łódź, Dworzec Kaliski

Przycisk-ost2