OBIEKTY ZABYTKOWE

 • Projekt przebudowy i nadbudowy obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22 – rok 2020
 • Projekt budowlany remontu elewacji zabytkowego budynku „Bielnika Kopischa” w Łodzi przy ul. Ks. Bpa. Wincentego Tymienieckiego 5 – rok 2019
 • Projekt zamienny przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej (dawnego zespołu pałacowego Steinertów, drukarni oraz farbiarni) na obiekty o funkcji usługowej – przestrzenie ekspozycyjno-biurowe, gastronomiczne i hotelowe) wraz z rozbiórką oraz odtworzeniem jednego z budynków gospodarczych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272, 274 – rok 2018
 • Projekt uzupełniający przebudowy zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 38 – rok 2017
 • Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ – rok 2017
 • Projekt budowlany remontu ogrodzenia zabytkowego klasztoru w Smardzewicach przy ul. Głównej – rok 2016
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku zabytkowego dworu, zagospodarownia otoczenia i rewitalizacji zabytkowego parku w Siemkowicach przy ul. Zamkowej – rok 2016
 • Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany formy dachu budynku kamienicy na terenie dawnych   Zakładów   Ludwika   Geyera  w  Łodz i  przy  ul.  Piotrkowskiej  293/305  ( współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2011
 • Analiza  architektoniczno-urbanistyczna  zabytkowego  otoczenia  oraz  studium  oddziaływania na środowisko kulturowe dla projektowanej rozbudowy budynku opieki społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego – rok 2011
 • Koncepcja    przebudowy   i   modernizacji   budynku   zlokalizowanego   w   Łasku  przy   placu 11 Listopada 7 dla potrzeb „Izby Muzealnej Pn. Muzeum Historii Łasku z Punktem Informacji Turystycznej” – rok 2011
 • Projekt budowlany I etapu remontu zabytkowego pałacu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Ujeździe (woj. łódzkie) – rok 2009
 • Inwentaryzacja architektoniczna obiektu Starej Pomarańczarni na terenie zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – rok 2009
 • Projekt budowlany remontu odtworzeniowego zabytkowego spichlerza w Chełmnie przy ul. Podmurnej – rok 2006
 • Projekt koncepcyjny Centrum Rewitalizacji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza w ramach „Zintegrowanego programu rewitalizacji śródmiejskich kwartałów w Łodzi ProRevita” – rok 2005
 • Projekt   budowlany   remontu   elewacji  i  wymiany   okien   w   zabytkowym  pałacu  w Ujeździe – rok 2004
 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania ulicy Warszawskiej, Rynku i Placu Kościuszki w Ciechanowie (konkurs – wyróżnienie) – rok 2003
 • Inwentaryzacja     oraz    projekt    remontu    i    kolorystyki    elewacji    kamienicy    w    Łodzi przy ul. Więckowskiego 13 – rok 2002

Przycisk-ost2