OBIEKTY PRZEMYSŁOWE


 • Projekt budowlany budynku produkcyjno-usługowego z częścią biurową Zakładu Montażu Wag RADWAG w Radomiu przy ul. Toruńskiej 5 – rok 2014
 • Projekt koncepcyjny budynku produkcyjno-usługowego z częścią biurową zakładu montażu wag „Radwag”  dla RADWAG Wagi Elektroniczne w Radomiu przy ul. Toruńskiej 5 – rok 2013
 • Koncepcja wstępna budynku centrum logistyczno – magazynowego dla firmy Millenium Inwestycje Sp. z o.o, Toruń ul. Kanałowa – rok 2006
 • Projekt   budowlany   nadbudowy   i   rozbudowy   istniejącego   warsztatu   dla   firmy   RADWAG Wagi Elektroniczne w Radomiu przy ul. Brackiej 9  – rok 2006
 • Projekt budowlany magazynu dla f-my RADWAG w Radomiu przy ul. Brackiej 28 – rok 2005
 • Projekt budowlany i projekt wykonawczy hali produkcyjnej f-my ELPUK w Konstantynowie Łódzkim  przy  ul. Kościelnej 15 – rok 2005
 • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy Laboratorium Zakładowego firmy  “XENON” w Łodzi – rok 2003
 • Projekt    budowlany   nadbudowy    budynku   administracyjno-produkcyjnego    firmy   RADWAG Wagi Elektroniczne w Radomiu przy ul. Grudniowej 37/39 – rok 2003
 • Projekt budowlany modernizacji zespołu wejściowego oraz rozbudowy części socjalnej firmy COATS–Polska w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej
 • Projekt magazynu wyrobów firmy COATS–Polska w Łodzi przy ul. Kaczeńcowej
 • Projekt fabryki International Tobacco Machinery, budynek administracyjny w Radomiu

Przycisk-ost2