OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA


  • Analiza  architektoniczno-urbanistyczna  zabytkowego  otoczenia  oraz  studium  oddziaływania na środowisko kulturowe dla projektowanej rozbudowy budynku opieki społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego – rok 2011
  • Projekt  adaptacji  budynku  dla  potrzeb  liceum  medycznego o profilu  protetycznym w Łodzi przy ul. Piłsudskiego
  • Projekty dostosowania obiektów służby zdrowia dla osób niepełnosprawnych, Łódź ul. Smugowa
  • Projekt spalarni odpadów medycznych w szpitalu w Łodzi przy ul. Kniaziewicza
  • Projekt spalarni odpadów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy

Przycisk-ost2