ZABUDOWA WIELORODZINNA


 • Projekt wykonawczy zamienny uwzględniający zmiany nieistotne oraz dodatkowe rysunki uzupełniające dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 297 – rok 2021
 • Projekt budowlany remontu i ocieplenia elewacji kamienic mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Zawiszy Czarnego 28, 30 i 32 w Łodzi – rok 2014
 • Projekt budowlany remontu i ocieplenia elewacji kamienicy mieszkalnej z projektem kolorystyki przy ulicy Zgierskiej 24 w Łodzi wraz z kwerendą historyczną dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy Zgierskiej 24 – rok 2014
 • Projekt    budowlany     przebudowy     wielorodzinnego    budynku    mieszkalnego    w   Łodzi przy ul. Wólczańskiej 38 (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2012
 • Projekt budowlany wielorodzinnego budynku mieszkalnego  z usługami w parterze oraz garażem dwupoziomowym przy ul. Zgierskiej 207 w Łodzi (współpraca z pracownią projektową DIEHL Architekci) – rok 2009
 • Projekt zagospodarowania terenu w rejonie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Lęborskiej w Łodzi – rok 2008
 • Koncepcja zespołu apartamentów w Starym Młynie, Łódź ul. Cieszyńska – rok 2007
 • Projekt   koncepcyjny  budynku   mieszkalnego   wielorodzinnego   przy   ul.  Hipotecznej  w Łodzi – rok 2007
 • Projekt  budowlany  i  wykonawczy  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego   w  Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 12/16 – rok 2007
 • Projekt  kolorystyki  i docieplenia  ścian  budynku mieszkalnego w Zduńskiej Woli przy ul. Jasnej 4 – rok 2001
 • Projekt urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej w Łodzi przy ul. Kochanowskiego, Murarskiej, Wspólnej i Sadowej
 • Projekt     budowlano-wykonawczy      wielorodzinnego    budynku      mieszkalnego     w   Łodzi przy ul. Kochanowskiego 10
 • Projekt     budowlano-wykonawczy     wielorodzinnego    budynku     mieszkalnego     w   Łodzi przy ul. Murarskiej 17
 • Projekt budowlany dwóch wielorodzinnych  budynków mieszkalnych  usytuowanych w narożniku ulic Franciszka i Czahary w Łodzi
 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Kopernika 35

Przycisk-ost2