TEATRY

 • Projekt uzupełniający przebudowy zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 38 – rok 2017
 • Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ – rok 2017
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i nadbudowy budynku Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy przy ul. Mickiewicza 2 – rok 2017
 • Projekt przebudowy pomieszczeń teatralno-dydaktycznych na 2 i 3 piętrze budynku Teatru Studyjnego przy PWSFTViT im. L. Schillera – rok 2016
 • Projekt remontu klatki schodowej oraz dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków Teatru Studyjnego w Łodzi – rok 2016
 • Projekt prac budowlanych w rejonie sali kameralnej na 1 piętrze budynku Teatru Studyjnego w Łodzi – rok 2016
 • Projekt robót elewacyjnych ścian zewnętrznych dużej sali oraz przebudowy toalet ogólnodostępnych w piwnicy w budynku Teatru Studyjnego w Łodzi – rok 2016
 • Projekt przebudowy pomieszczenia teatralno-dydaktycznego w Budynku Wydziału Aktorskiego PWSFTViT – rok 2016
 • Projekt budowlany remontu elewacji budynku Teatru Nowego od strony ul. Zachodniej, remontu pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem ocieplenia oraz wymiany dwóch gablot reklamowych – Łódź, ul. Zachodnia – rok 2016
 • Projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – rok 2016
 • Projekt systemu ruchomego prerigingu w hali Altas Arena przy Al. Bandurskiego 7 w Łodzi – rok 2016
 • Projekt budowlany zadaszenia nad wejściem do budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 59a w Łodzi – rok 2015
 • Projekt budowlany remontu elewacji i pokrycia dachu budynku Teatru Nowego w Łodzi, od strony ul. Więckowskiego – rok 2015
 • Projekt budowlany remontu elewacji pokrycia dachu budynku Teatru Nowego w Łodzi, od strony ul. Więckowskiego – rok 2015
 • Projekt budowy zadaszenia dziedzińca wraz z przebudową zachodniej ściany budynku magazynowego graniczącego z dziedzińcem od strony wschodniej oraz wymiana wrót zewnętrznych w bramie budynku magazynowego dla firmy TOYA, Łódź, ul. Łąkowa 29 – rok 2015
 • Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania hal zdjęciowo-magazynowych nr II i III na funkcję widowiskowo-konferencyjną oraz przebudowa korytarza ewakuacyjnego w przyległym budynku biurowo-magazynowym dla firmy TOYA w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 – rok 2015
 • Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku teatru, przebudowy strefy wejściowej, przebudowy budynku zaplecza i budowy budynku Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 38 – rok 2015
 • Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna  przebudowy budynku teatru, modernizacji budynku zaplecza i budowy budynku Międzynarodowego Centrum Edukacji Teatralnej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 38 – rok 2014
 • Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi przy ul. 1-go Maja – rok 2012
 • Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy łącznika przy hali widowiskowej dla firmy TOYA w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 (wraz z projektem wnętrz) – rok 2012
 • Projekt budowlany kompleksowej przebudowy zaplecza Sceny Kameralnej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej przy ul. Starowiślnej 19 w Krakowie – rok 2011
 • Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Augustyna Kośnego 2a – praca konkursowa – rok 2009
 • Program    funkcjonalno-użytkowy   dla   budowy   zbiornika    podziemnego   przeciwpożarowego dla Teatru Wielkiego w Łodzi przy ul. S. Jaracza 47a – rok 2009
 • Inwentaryzacja  architektoniczna  części  pomieszczeń  Teatru Dramatycznego w Pałacu Kultury i Nauki przy Pl. Defilad 1 w Warszawie – rok 2009
 • Inwentaryzacja architektoniczna obiektu Starej Pomarańczarni (Teatru Królewskiego i Starej Oranżerii) na terenie zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – rok 2009
 • Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń dla potrzeb organizacji przedstawień teatralnych dla Teatru Małego w Centrum  Handlowym  MANUFAKTURA w Łodzi przy ul. J. Karskiego  5 – rok 2009
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, rozbudowy Teatru Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla przy ul. 1-go Maja w Łodzi – rok 2009
 • Program   funkcjonalno-użytkowy   „Rozszerzenie   dostępu   do  oferty   kulturalnej  –  rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy przy ul. A. Mickiewicza 2 – rok 2008
 • Projekt   modernizacji  i  rozbudowy   Teatru   Zdrojowego   Centrum  Kultury  i  Promocji  im. M. Ćwiklińskiej  w Polanicy  Zdroju przy ul. Parkowej 2 – rok 2007
 • Projekt   budowlano–wykonawczy   modernizacji   Teatru  Rampa  na  Targówku  w  Warszawie przy ul. Kołowej 20 – rok 2006
 • Projekt   budowlano  –  wykonawczy  rozbudowy  i  modernizacji   Zdrojowego  Teatru   Animacji w Jeleniej Górze przy ul. Park Zdrojowy 1 – rok 2005
 • Wykonanie    programu   funkcjonalno – użytkowego  oraz   koncepcji   w  ramach   Programu Wyjazdowych  Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza (rok 2005) między innymi:
  – Modernizacja  Miejskiego  Ośrodka  Kultury w  Piotrkowie  Trybunalskim  z przystosowaniem dla potrzeb teatru                        – Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Radomsku z przystosowaniem sali widowiskowej dla potrzeb teatralnych
 • Projekt  budowlano–wykonawczy  rozbudowy  i   przebudowy  Teatru   Polskiego  im. H. Konieczki w Bydgoszczy przy ul. Mickiewicza 2 – rok 2005
 • Koncepcja  funkcjonalno – przestrzenna  rozbudowy i modernizacji  Zdrojowego  Teatru   Animacji  w  Jeleniej Górze – Parku Zdrojowym – rok 2004
 • Koncepcja       przebudowy,       rozbudowy      i      modernizacji      Amfiteatru     „Kadzielnia” oraz zagospodarowania wzgórza Kadzielnia ( konkurs – III miejsce) – rok 2004
 • Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z zagospodarowaniem terenu Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni-Orłowie – nowa wizja teatru plenerowego (konkurs – II nagroda) – rok 2004
 • Projekt   zagospodarowania   terenu  i parkingu   przed   Teatrem   Nowym  im. Kazimierz Dejmka w  Łodzi  (od strony ul. Zachodniej) – rok 2002
 • Koncepcja przebudowy, modernizacji i rozbudowy budynku Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych TEATR 77 w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/5 – rok 2001
 • Koncepcja  modernizacji  i  remontu   oraz    przekrycia   Amfiteatru   w   Parku  im.  J. Sowińskiego  w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17 – rok 2001
 • Koncepcja  modernizacji  i  rozbudowy  Teatru  Muzycznego  w  Łodzi  przy  ul.  Północnej  47/51 – rok 2001
 • Projekt budowlany budynku administracyjno-gospodarczego uzupełniającego funkcje zaplecza Teatru Nowego w Łodzi przy ul. Zachodniej 93 – rok 2001
 • Koncepcja modernizacji i rozbudowy teatru przy Domu Kultury w Otwocku – rok 2001
 • Projekt budowlany  i wykonawczy  Dużej  Sceny Teatru Nowego wraz z zapleczem, w Łodzi przy ul. Więckowskiego 15
 • Projekt budowlano-wykonawczy  Małej   Sceny  Teatru  Nowego  wraz z  zapleczem, w Łodzi przy ul. Zachodniej 93

Przycisk-ost2