OBIEKTY OŚWIATY, WYCHOWANIA I NAUKI


  • Projekt budowlany zadaszenia nad wejściem do budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 59a w Łodzi – rok 2015
  • Projekt wnętrz sali audytoryjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 59a w Łodzi – rok 2013
  • Koncepcja     rozbudowy   i    nadbudowy    budynku     Wydziału     Studiów    Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Składowej – rok 2009
  • Projekt   remontu,   docieplenia  ścian  i  wymiany  okien   budynku  biurowo-administracyjnego dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Łódź ul. Piotrkowska 278 – rok 2003
  • Projekt  budowlano-wykonawczy  adaptacji  budynku pofabrycznego na szkołę dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK – rok 2003
  • Koncepcja architektoniczna adaptacji budynku pofabrycznego na budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia  Międzynarodowego ( IFE Politechnika Łódzka),  Łódź ul. Żwirki / ul. Stefanowskiego) – rok 2001
  • Koncepcja ofertowa modernizacji budynku i dobudowy łącznika do budynku PTO Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ul. Rewolucji 41/43 – rok 2001
  • Koncepcja   modernizacji  i   rozbudowy   szkoły   oraz   internatu  dla  umysłowo  upośledzonych i niepełnosprawnych w Łowiczu
  • Koncepcja szkoły podstawowej wraz z przedszkolem – Powiercie k/Konina

Przycisk-ost2